Om Forsa Forngård                            

 

Bönderna i Hälsingland var till skillnad från bönder i andra delar av Sverige självägande och de utgjorde den starka och välbärgade delen i samhället. Detta återspeglades i byggnader, inventarier och textilier. De flesta av våra byggnader är byggda under 1700-talet men hemmanet i sig härstammar ända från 1600-talet. På senare år har byggnader flyttats hit för att besökare ska få en god inblick i hur det såg ut i de olika tidsepoker som Forsa Forngård representerar i form av tapeter, textilier och föremål.

Forsa Forngård ägs och förvaltas av Forsa Sockens Hembygdsförening. För mer information om hembygdsföreningen klicka på länken www.forsahembygdsforening.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss »

                

 

Forsa Forngård »

 

Telefon: 0650-23678

För mail se: www.forsahembygdforening.se

 

 

 

Forsaforngard.se